Change Language To -  English   
Search results for tag: "chatesat"

ချိတ်ဆက် Website Update (March 2018)

174 times   |     1 month ago   |     #chatesat

ချိတ်ဆက် website မှာ အသုံးပြုသူတွေ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် အောက်ပါ နည်းပညာ အပြောင်းအလဲများ ထပ်မှန်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။   1.  Discussion Room အခုဆိုရင် Freelancer တွေက ပရောဂျက်တစ်ခုကိုဝင...

Read More