Change Language To -  English   


စုစုပေါင်း "1" project တွေ့ပါသည်။...
Translation & Interpretation  - General Translation

ကယားပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွက် Male Tour Guide (1)ဦးအလိုရှိသည်။မြန်မာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ရမည်။အပြောအဆိုပြေပြစ်ရမည်။လူလတ်ပိုင်းဖြစ်ရမည်။Communication skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။အချိန်ရယ် ရက်ရယ်ကိုအသေးစိတ်ပြန်...

ရည်ညွှန်းအိုင်ဒီ - AA-0620    
ငွေပမာဏ  - 18000-20000 MMK    
ဖောင်ပိတ်မည့်နေ့  - 10-Feb-2018    
 
လိုအပ်သော အတတ်ပညာများ :