Change Language To -  မြန်မာ   


Total "2" projects found...
Finance & Accounting  - Audit

Internal Audit စစ်ပြီးသား ကုမ္မဏီ 1နှစ်စာစာရင်းများကို Final check လုပ်ပေးရန် Auditor (1)ဦးအလိုရှိသည်။ CPA ပြည်သူ့စားရင်းကိုင် လက်မှတ်ရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ရုံးလာစရာမလိုပါ 

Reference Id - AA-1372    
Budget  - Negotiate(MMK)    
Close Date  - 20-Jul-2018    
 

Finance & Accounting  - Account

အချိန်ပိုင်း Accountant (1)ဦးအမြန်အလိုရှိနေပါတယ် Excel ထဲက 3လစာ စားရင်းများကို Quick book software ထဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး P&L ထွက်တဲ့အထိုလုပ်ပေးရမှာပါ မနက်ဖြန်စသုံးမှာပါ ပန်းဆိုတန်းရုံးမှာလာလုပ်ပေးရမှာပါ 

Reference Id - AA-1311    
Budget  - Negotiate(MMK)    
Close Date  - 30-Jun-2018