Change Language To -  မြန်မာ   


Total "1" project found...
Finance & Accounting  - Account

အနည်းဆုံး LCCI Level I II ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ အဖွဲ ့နှင့် ညှိနှ ိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ERP Accounting နဲ့ပတ်သက်ပြီး Training သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်အတွေ ့ကြုံမရှိသူများလည်း လျောက်ထားနိုင်သည်...

Reference Id - AA-1450    
Budget  - Negotiate(MMK)    
Close Date  - 30-Sep-2018