Change Language To -  မြန်မာ   


Total "1" project found...
Finance & Accounting  - Account

အချိန်ပိုင်း Accountant (1)ဦးအမြန်အလိုရှိနေပါတယ် Excel ထဲက 3လစာ စားရင်းများကို Quick book software ထဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး P&L ထွက်တဲ့အထိုလုပ်ပေးရမှာပါ မနက်ဖြန်စသုံးမှာပါ ပန်းဆိုတန်းရုံးမှာလာလုပ်ပေးရမှာပါ 

Reference Id - AA-1311    
Budget  - Negotiate(MMK)    
Close Date  - 30-Jun-2018